07/0308:45Compostdag - bestellingen afleveren
11/0319:00Gebedskring in de Hoeksteen
16/0320:00Kerkenraadsvergadering
04/04 40dagen project gemeentemiddag/avond